Szabályok

24 órás váltó
1. Általános információk
A verseny 6 fős csapatok részvételével 24 órán keresztül tart. A csapat tagjai mindig ugyanabban a
sorrendben váltják egymást, de különböző pályákat kell teljesíteniük, összesen legfeljebb 41-et.
2. Csapatok összetétele
A csapatokat 6 futó alkotja, ahol 15 évesnél nem lehet fiatalabb egy váltótag sem. Nem feltétel, hogy a
csapat tagjai ugyanabból az egyesületből legyenek. A csapatban legalább 1 hölgyversenyzőnek kell lennie
és legfeljebb 3 felnőtt (19-34 év közötti) férfi versenyzőt lehet nevezni. Azok a csapatok is elindulhatnak,
amelyek ezen feltételeknek nem tesznek eleget, de csak versenyen kívül.
3. Nevezés
A nevezéshez meg kell adni a csapat nevét, a csapattagok nevét, korát, SI dugóka számát.
4. Futási sorrend és rajtszám
A megadott futási sorrendet be kell tartani a verseny egész ideje alatt, ennek a szabálynak a be nem
tartása kizárást von maga után.
A rajtszámot jól látható helyen viselni kell. A futási sorrendet az ABC első hat betűje jelzi.
Futók 1. Futó 2. Futó 3. Futó 4. Futó 5. Futó 6. Futó
Rajtszám *** A *** B *** C *** D *** E *** F; *** a csapat rajtszámát jelenti, amit a rendezők adnak ki.
5. Versenyforma
5.1 Tömegrajt
Szombaton 10:00-kor minden csapat első futója tömegrajttal indul. Az első futóknak 2 perccel a nullidő
előtt a rajtszámukkal ellátott térkép mögé kell beállniuk. A térkép csak a rajtjel után vehető fel.
5.2 Váltás
A váltás – mint minden más váltóversenyen – kézráütéssel történik. Az első futó váltja a másodikat, a
második a harmadikat, és így tovább. A hatodik futó újra az első futót váltja. A térkép felvétele önállóan
történik, a váltástól a térképfelvételig tartó kötelező szakasz lefutása után. A térképet a célbaérkezés után
le kell adni. Az a csapat, amelynek bármelyik futója ezt nem teszi meg, a versenyből kizárásra kerül. A
térképeket a verseny vége után legkésőbb 1 órával adjuk vissza a csapatvezetőknek.
5.3 Pályák
A kezdő pálya farsta jellegű, amelyet az első futóknak kell minden csapatban teljesíteni. A különböző
szakaszok kombinációját a versenyrendező jelöli ki.
Pálya típus/Kód * Hasonló pályák száma * Tájékozódási nehézség * Tervezett győztes idő
Start Farsta/SF * 1 * közepes * 30 perc
Az első pálya (SF) lefutása után, minden csapat aktuális futója szabadon választhat a két kategóriába
besorolt nappali pályák közül. A pálya sorszáma növekvő sorrendben a hosszára is utal.
Nappali pályák
Pálya típus/Kód * Hasonló pályák száma * Tájékozódási nehézség * Tervezett győztes idő
Easy/E1-E8 * 8 * könnyű * 18-52 perc
Difficult/D1-D13 * 13 * nehéz * 21-86 perc
Sötétedéskor, a rendezők által kb. 18:00 órakor bejelentett időpontban, 2 szürkületi pályát kell
teljesítenie valamennyi csapatnak, még akkor is, ha addig nem sikerült minden nappali pályát teljesíteni.
Amennyiben valamelyik csapat befejezné valamennyi nappali pályát, akkor hamarabb válthatnak a
szürkületi pályákra.
Szürkületi pályák
Pálya típus/Kód * Hasonló pályák száma * Tájékozódási nehézség * Tervezett győztes idő
Long Twilight/LT * 1 * könnyű * 34 perc
Short Twighlight/ST * 1 * könnyű * 23 perc

A szürkületi pályák teljesítése után a csapattagok 2 kategóriába sorolt éjszakai pályák közül választhatnak.
A nappali pályákra csak az összes éjszakai pálya teljesítése után lehet visszaváltani.
Éjszakai pályák
Pálya típus/Kód * Hasonló pályák száma * Tájékozódási nehézség * Tervezett győztes idő
Difficult Night/DN1-DN9 * 9 * nehéz * 20-56 perc
Easy Night/EN1-EN7 * 7 * könnyű * 15-37 perc
Amennyiben a csapat az összes nappali és éjszakai pályát teljesítette, a végső pálya következik.
Pálya típus/Kód * Hasonló pályák száma * Tájékozódási nehézség * Tervezett győztes idő
Final/F * 1 * nehéz * 35 perc
A térképfelvétel a jelentkezési csomagban kapott rajtkártya leadása ellenében történik. A kártyákra a
start farsta kivételével minden pálya kódja ill. a csapat rajtszáma van rányomtatva, A kifutó
versenyzőknek a váltóhelyre a lefutni kívánt pályát jelölő kártyát magukkal kell vinniük, a rajtsátorban
kizárólag ennek ellenében kapják meg a térképet.
6. Az egyének által futott pályák értékelése
Amennyiben valamelyik pálya eredménytelenül kerül lefutásra (például rossz pont fogása, rossz
sorrendben történő pontfogás, stb.), akkor az a pálya nem számít bele a csapatértékelésbe. Az a futó,
amelyik rontott a pályán, azonban továbbra is fut a csapat színeiben, és a csapat is versenyben marad.
Amennyiben hibás eredménnyel fut be valaki, és az általa futott idő kevesebb mint 30 perc, a csapatának
a versenyzésre rendelkezésre álló 24 órából a kint töltött idő és a 30 perc közti különbség levonásra kerül,
vagyis számukra ennyivel hamarabb ér véget a verseny.
7. Futó kiesése a csapatból
Amennyiben mind a 6 futó legalább egyszer már elindult, kijelölhető egy futó, aki többet nem fut, és a
csapat 5 fővel folytatja a küzdelmet. A második, illetve a további kieső futók esetén a csapat versenyideje
kieső emberenként 30 perccel csökken. Minden olyan esetben, ha kiválik egy futó a csapatból, azt jelezni
kell a rendezőségnek, legkésőbb addig, amíg újra az a futó nem kerülne sorra. Akit egyszer a csapat kieső
futóként megjelölt, többet nem állhat vissza a csapatba.
8. Végső befutási idő
A végső befutási idő vasárnap 10:00 (kivéve a 6. és 7. pontban felsorolt eseteket). A versenyidő letelte
után befutó versenyzők által teljesített pálya már nem számít bele az értékelésbe.
9. Végső értékelés
Az a csapat a győztes, amely a legnagyobb számú értékelhető eredménnyel teljesített pályával
rendelkezik. Ha két csapat azonos számú érvényes pályával rendelkezik, abban az esetben az utolsó
érvényes pálya teljesítésének befutási sorrendje dönt közöttük.
10. Ellenőrző pontok
Az ellenőrző pontok az IOF előírásainak megfelelőek és fényvisszaverő csíkkal vannak ellátva.
11. Óvás
Óvás írásban nyújtható be a rendezőségnek vasárnap 11:00-ig.
12. Záró rendelkezés
Jelen szabályozástól eltérő rendelkezést tartalmazhat a programfüzet. Legkésőbb 2 órával a kezdés előtt a
helyszínen változhat a szabályozás, ebben az esetben a változást többször bemondjuk.


12 órás váltó

A 24 órás váltó szabályaitól a következőkben térnek el az erre a versenyszámra vonatkozó szabályok:

Minden csapat 2, 3, 4, 5 vagy 6 futóból állhat.

A futók kora és neme nincs szabályozva.

A 12 órás váltó befutási ideje 22:00.

A kezdő pálya után a nappali pályák választhatóak.

Amikor beáll a szürkület, kötelezően a két szürkületi pályát kell teljesíteniük a 12 órás váltóknak is, és utána folytathatják a
maradék nappali pálya teljesítését.